Baner nagłówkowy
PL EN DE
 
Czwartek 26 kwietnia 2018 r.      
Imieniny: Marii, Marzeny, Ryszarda
Burmistrz Gniewkowa
Adam Roszak składa serdeczne
życzenia dzisiejszym solenizantom
               
Portal - O Gniewkowie i okolicach
Marek Jasiński
Piątek / 02-02-2018Marek Bilicki

Pan Marek Jasiński– urodził się w 1961 roku w Toruniu. W latach młodzieńczych uprawiał wioślarstwo w klubie „Budowlani”. Zawodowo zajmował się branżą elektroenergetyczną oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.   Po osiedleniu się w Gniewkowie został członkiem  TG „Sokół”. Od 2006 roku Pan Jasiński stał na czele Towarzystwa jako jego Prezes. Był też członkiem Kujawsko-Pomorskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego w Bydgoszczy, gdzie pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Był też II Wiceprezesem  Związku Towarzystw Gimnastycznych w Polsce.
Za kadencji Pana Jasińskiego- TG „Sokół” w Gniewkowie było organizatorem wielu turniejów tenisa stołowego np. Międzynarodowych Mistrzostw Polski Sokołów, Wojewódzkich Turniejów Klasyfikacyjnych, czy  Mistrzostw Wojewódzkich.  W 2012 roku był Komendantem Sokołów Polskich na XV Światowym Zlocie Sokołów w Pradze. Za przyczyną działań Pana Jasińskiego Towarzystwu w Gniewkowie w 2010 roku nadany został sztandar, który Pan Prezes następnie z dumą reprezentował na wielu imprezach patriotycznych i okolicznościowych również o zasięgu ogólnopolskim.  Swoje obowiązku na rzecz Towarzystwa wypełniał z oddaniem  i wielkim zaangażowaniem, kosztem czasu wolnego i rodziny. Zarówno w historii Towarzystwa, jak i  Gniewkowa- zapisał się jako wielki społecznik i przykład najznakomitszych cech ludzkiego charakteru. Przez druhów oraz tych, którzy mieli okazję z nim współpracować ceniony był za prawość, hart ducha, cierpliwość i życzliwość. Zawsze gotowy do niesienia pomocy, z charakterystycznym poczuciem humoru krzewił kulturę, sport oraz propagował idee sokolnictwa. Dzieląc się z innymi  wewnętrznym spokojem – integrował i motywował ich do aktywności na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki pracy i zaangażowaniu zjednywał sympatię zawodników, trenerów klubów oraz ludzi, z którymi współpracował organizując działalność Towarzystwa.
Swoją postawą opartą na wysokim systemie wartości zapisał się na stałe nie tylko szeregach Towarzystwa, ale też w pamięci wielu mieszkańców, u których zyskał niekwestionowane uznanie i szacunek.
                                       W dniu 6 czerwca 2017r. do Rady Miejskiej w Gniewkowie wpłynął wniosek  Zarządu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Gniewkowie  w sprawie przyznania Panu Markowi Jasińskiemu tytułu  „Honorowy Obywatel Gminy Gniewkowo”.
                                          Komisja opiniująca wniosek uznała, że Pana Marek Jasiński w pełni zasługuje na przyznanie tytułu. Jako wieloletni, oddany działacz społeczny na stałe zapisał się na kartach kronik sokolnictwa w Gniewkowie poprzez zasługi dla rozwoju miejscowego sportu. Tym samym wpisał się w historię miasta i w pełni zasługuje na to, by korzystając z zaszczytu wynikającego z tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Gniewkowo”  i być wzorem i przykładem godnym naśladowania dla  jego mieszkańców i współczesnych działaczy.
W dniu 30 sierpnia 2017r. – działając m.in.  podstawie § 84 oraz  § 85 ust.3 statutu Gminy Gniewkowo- Rada Miejska podzieliła stanowisko Komisji i uchwałą Nr XLI/210/2017 przyznała Panu Markowi Jasińskiemu ten zaszczytny tytuł.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Stronę odwiedziło osób: 12031223 od 01 sierpnia 2007