Baner nagłówkowy
PL EN DE
 
Poniedziałek 21 maja 2018 r.      
Imieniny: Jana, Moniki, Wiktora
Burmistrz Gniewkowa
Adam Roszak składa serdeczne
życzenia dzisiejszym solenizantom
               
Portal - REGIO
REGIO
Poniedziałek / 22-05-2017Marek Bilicki

Gmina Gniewkowo i podległe jej instytucje od wielu lat uczestniczą w realizacji programów unijnych: Comenius, Regio, Grundtvig. Udział w nich pogłębia nie  tylko wiedzę i znajomość Unii Europejskiej, ale także wpływa na zdobywanie doświadczeń i poprawę ich funkcjonowania w społeczności lokalnej. W obecnym roku rozpoczyna się w naszej gminie realizacja kolejnego programu unijnego – Partnerski Projekt Regio, pod tytułem: „ICT, Transform, Challenge to Opportunity”. Program będzie realizowany z partnerem z Turcji, w  Sivas: Sivas National Education Directorate, Namik Kemal Primary School, The Faculty of Education. Obok Gminy Gniewkowo uczestniczy w nim ze strony polskiej  Szkoła Podstawowa nr 1 w Gniewkowie oraz Niepubliczne Centrum Doskonalenia Nauczycieli Ekspert w Inowrocławiu.

Praca w programie będzie dotyczyła rozwoju technologii komputerowych we współczesnej edukacji. W obecnym świecie obserwujemy szybki rozwój nowoczesnych technologii opartych na technice komputerowej. Dotyczy on wszystkich rodzajów aktywności człowieka, również nauczania. Wychodząc naprzeciw wyzwaniom współczesnego świata, wszystkie instytucje odpowiedzialne za edukację starają się wykorzystywać nowoczesną technologię w procesie kształcenia młodego pokolenia, doceniając jej rolę i zainteresowanie ze strony uczniów, traktując ją jako jedną z umiejętności kluczowych. Niezbędne jest współdziałanie władz samorządowych, zakładów doskonalenia nauczycieli i szkół.  Aby coraz lepiej i skuteczniej nauczać należy rozwijać posługiwać się nowoczesnym sprzętem komputerowym z oprogramowaniem, oraz doskonalić wśród wszystkich nauczycieli umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii podczas zajęć lekcyjnych, wdrażanie innowacji, prowadzenie kółek zainteresowań. Program ten ma pomóc uczestnikom, wyposażyć ich w niezbędną wiedzę i umiejętności dotyczące tej sfery. Ważnym elementem będzie współpraca pomiędzy organizacjami biorącymi udział w programie z Polski i Turcji, która będzie odbywać się między innymi  poprzez transmisje internetowe zajęć lekcyjnych, warsztatów. Partnerzy poznają swoje systemy edukacji oraz rozwiązania stosowane podczas nauczania zajęć komputerowych i informatyki. Wezmą w nich aktywny udział uczniowie, którzy w ten sposób zdobędą umiejętności wykorzystania tej technologii do podnoszenia swych osiągnięć edukacyjnych i nauczą się ją wykorzystywać w bezpieczny dla siebie sposób.  W ten sposób zdobyta wiedza i umiejętności będzie zapobiegać wykluczeniom, propagować pozytywne wzorce, oraz pozwoli dostrzec i optymalnie wykorzystać możliwości rozwijających się szybko technologii.

                W ramach programu odbędzie się badanie potrzeb edukacyjnych szkoły w zakresie pozyskania nowego sprzętu komputerowego oraz badanie potrzeb nauczycieli w zakresie szkoleń. Odbywać się będą kursy z języka angielskiego oraz komputerowe, które pozwolą podnieść umiejętności nauczycieli w tym zakresie. Partnerzy programu poznają i porównają systemy edukacji w swoich krajach oraz rozwiązania stosowane w nauczaniu technologii informatycznych. Nauczyciele podczas różnorodnych warsztatów nauczą się jak efektywniej wykorzystać nowoczesne technologie na wszystkich przedmiotach. Zdobytą wiedzę wykorzystają w procesie nauczania. Praca w programie przewiduje transmisje live przez Internet lekcji i warsztatów. Możliwość bezpośredniego, systematycznego  kontaktu wpłynie na skuteczność jego oddziaływania.  Program będzie trwał 2 lata i zakończy się w 2015 roku.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Strony w dziale
24-06-2014Marek Bilicki
24-06-2014Marek Bilicki
Stronę odwiedziło osób: 12309326 od 01 sierpnia 2007