Baner nagłówkowy
PL EN DE
 
Wtorek 22 maja 2018 r.      
Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Burmistrz Gniewkowa
Adam Roszak składa serdeczne
życzenia dzisiejszym solenizantom
               
Portal - O Gniewkowie i okolicach
Stanisław Kubczak
Poniedziałek / 24-06-2013Marek Bilicki     Stanisław Kubczak urodził się 2.04.1938 roku w Inowrocławiu, gdzie ukończył szkołę podstawową i działał w Związku Harcerstwa Polskiego. Kontynuował naukę w Technikum Rolniczym w Sypniewie. Tam działał w Związku Młodzieży Wiejskiej i Ludowych Zespołach Sportowych. W 1959 roku ukończył szkolę i został agronomem gromadzkim w Gniewkowie. Swoim doradztwem rolniczym służył okolicznym rolnikom. Właśnie od tego czasu datuje się bliskie związki Stanisława Kubczaka z gminą Gniewkowo. W 1962 roku wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Od 1966roku do 1972 roku pracowała jako kierownik Międzykółkowej Bazy Maszynowej w Gąskach. Poza swoimi obowiązkami znajdował czas na działalność społeczną i gospodarczą. To zaangażowanie zaowocowało zaufaniem ludzi, którzy przekazali rzędy gminy w Jego ręce w Gniewkowie i w Rojewie. Od zarania rozpoczęcia pracy zawodowej cechowała Stanisława Kubczaka umiejętność wiązania czynności zawodowej z działalnością społeczną. W wyniku tego stał się powszechnie znanym i szanowanym działaczem. W tym czasie studiował, a także z chwilą powołania na Urząd Gminy poszedł na prawo administracyjne o kierunku zarządzania na Uniwersytecie im M. Kopernika w Toruniu, a następnie zdobył tytuł doktora nauk rolniczych na Akademii Techniczno-Rolniczej w Olsztynie. W latach 1984 – 1991 był Wojewoda Bydgoskim, mimo licznych obowiązków związanych ze stanowiskiem zawsze szczególną uwagę i troskę kierował ku ziemi gniewkowskiej. Dowodem na zainteresowania są liczne dla rozwoju regionu inwestycje dokonane w tym czacie: zbudowano Urząd Miasta i Gminy w Gniewkowie i Rojewie, Ośrodek Zdrowia, budowę świetlic, wodociągi, przeprowadzono modernizację i budowę dróg gminnych. Nadal aktywnie uczestniczy w działalności społecznej miasta: jest między innymi członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Towarzystwa Przemysłowego. Pan Stanisław Kubczak związał się z Gniewkowem w roku 1961 po ukończeniu technikum rolniczego w Sypniewie, pracując kolejno jako agronom, kierownika Międzykółkowej Bazy Maszynowej w Gąskach i jako naczelnik gminy. Pracując uzupełniał wykształcenia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na Akademii Rolniczej w Olsztynie broni pracę doktorską uzyskując tytuł dr nauk rolniczych. Piętnastoletni okres pracy na terenie gminy, to sukces każdym zajmowanym stanowisku. Szybko zyskuje poparcie społeczeństwa staje się autorytetem, cieszy się sympatią i zaufaniem. Zbieżność w czasie dynamicznego rozwoju miasta i gminy z pełnienia przez niego funkcji naczelnika nie jest przypadkowa. W 1976 roku przenosi się do Bydgoszczy przejmując funkcję V-c prezesa WZGS „Samopomoc Chłopska”. W gorącym czasie stanu wojennego jest prezesem Wojewódzkiej organizacji ZSL,a w latach 1984 – 1992 – Wojewodą Bydgoskim. Był to trudny okres przełomu, transformacji ustrojowej. Zmieniły się rządy i premierzy, a On przez osiem lat sprawował ten urząd. Najdłużej to był wojewodą kompetentnym. Historycy zapewne ocenią ten okres jako niezwykle korzystny dla Bydgoszczy i województwa, okres harmonijnego rozwoju w wielu dziedzinach. Wiele silnych argumentów, którymi dysponuje dzisiaj województwo bydgoskie w walce o region kujawsko-pomorski wywodzi się właśnie z tego okresu. Przez cały czas pracy w Bydgoszczy utrzymuje ścisłe kontakty z Gniewkowem. Jest częstym gościem tu gdzie wszyscy go znają i cenią i On zna niemal wszystkich. Spotkać Go można było na gminnych drogach i zebraniach wiejskich i jest często w Urzędzie Gminy gdzie namawiał ówczesne władz do podejmowania nowych zadań, które wspierał finansowo. Gdyby wtedy wsłuchiwano się pilniej w Jego podpowiedzi może dzisiaj byłoby nam łatwiej. Drzwi gabinetu Wojewody było zawsze otwarte dla Samorządów, Komitet Społecznych, władz gminy. Pomagał również w prawach indywidualnych. Dzięki temu oddano wtedy w gminie do użytku nowe drogi, wodociągi wiejskie, świetlice i liczne inwestycje w mieście. Do dzisiaj interesuje się prawami gminy udzielając się w tym Polskim Stronnictwie Ludowym i Towarzystwie Przemysłowym.

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
ZGŁOŚ
NIEŚCISŁOŚĆ
Stronę odwiedziło osób: 12315134 od 01 sierpnia 2007