Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
PL EN DE
 
Niedziela 1 lutego 2015 r.      
Imieniny: Brygidy, Dobrogniewa, Ignacego
Burmistrz Gniewkowa
Adam Roszak składa serdeczne
życzenia dzisiejszym solenizantom
               
DOŁĄCZ DO NAS NA FACEBOOKU.bmp
SPACER WIRTUALNY.bmp
SMS.bmp
Luty 2015
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
26 27 28 29 30 31 1
grafika
grafika
grafika
Wtorek / 27-01-2015    45
Street Viev Gniewkowo.jpg
BIP BANER GNIEWKOWO.png
BANER GOSPODARKA ODPADAMI GNIEWKOWO.jpg
b2.png
b3.png
b1.png
ASTROBAZA GNIEWKOWO BANER.png
baner księstwo gniewkowskie.jpg
Aktualności - Gminne
grafika
Czym jest pomoc społeczna i komu przysługuje prawo korzystania z niej?
Wtorek / 14-02-2012Marek Bilicki813Informator M-GOPS  cz. 1

 

 

 „Życie jest darem, od nielicznych dla wielu,

od tych, którzy wiedzą i mają

dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają”

                             (Amadeo Modigliani)

 

Czym jest pomoc społeczna i komu przysługuje prawo korzystania z niej?

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem jej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej

Postępowanie z zakresu pomocy społecznej Ośrodek podejmuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.

Ponadto postępowanie wszczynane jest z urzędu - po uzyskaniu informacji o konieczności udzielenia pomocy przez pracownika socjalnego oraz informacji pochodzących od instytucji takich jak organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej itp.

Komu przysługuje prawo do pomocy społecznej ?

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej dla nich sytuacji w szczególności z powodu:

·                     ubóstwa,

·                     sieroctwa,

·                     bezdomności,

·                     bezrobocia

·                     niepełnosprawności,

·                     długotrwałej lub ciężkiej choroby,

·                     przemocy w rodzinie,

·                     potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

·                     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

·                     bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

·                     trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

·                     trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

·                     alkoholizmu lub narkomanii,

·                     zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

·                     klęski żywiołowej lub ekologicznej,

 

Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych ?

1.                  Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł.

2.                  Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

3.                  Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

4.                  Pomoc w postaci gorącego posiłku lub zasiłku celowego z przeznaczeniem na przygotowanie gorącego posiłku może być przyznana osobom i rodzinom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić również wówczas, gdy ich dochód  nie przekracza 150 %  wysokości kryterium osoby samotnej lub rodziny.

 

Opracowała: pracownik socjalny Marzanna Kopyszka

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Piątek / 30-01-2015Anna Nawrocka
Czwartek / 29-01-2015Anna Nawrocka
Czwartek / 29-01-2015Anna Nawrocka
Środa / 28-01-2015Marek Bilicki
Stronę odwiedziło osób: 4212362 od 01 sierpnia 2007