Baner nagłówkowy
PL EN DE
 
Wtorek 22 maja 2018 r.      
Imieniny: Emila, Neleny, Romy
Burmistrz Gniewkowa
Adam Roszak składa serdeczne
życzenia dzisiejszym solenizantom
               
Maj 2018
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
21 22 23 24 25 26 27
grafika
grafika
grafika
Środa / 04-04-2018    16
DOŁĄCZ DO NAS 246.png
HISTORIA 246.png
ZABYTKI 246.png
HONOROWI OBYWATELE 246.png
EDUKACJA 246.png
KULTURA 246.png
SPORT 246.png
ZDROWIE 246.png
SPACER WIRTUALNY 246.png
MAPY STREET VIEW 246.png
INFORMACJA SMS 246.png
Aktualności - Gminne
grafika
Czym jest pomoc społeczna i komu przysługuje prawo korzystania z niej?
Wtorek / 14-02-2012Marek Bilicki1591Informator M-GOPS  cz. 1

 

 

 „Życie jest darem, od nielicznych dla wielu,

od tych, którzy wiedzą i mają

dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają”

                             (Amadeo Modigliani)

 

Czym jest pomoc społeczna i komu przysługuje prawo korzystania z niej?

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem jej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej

Postępowanie z zakresu pomocy społecznej Ośrodek podejmuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.

Ponadto postępowanie wszczynane jest z urzędu - po uzyskaniu informacji o konieczności udzielenia pomocy przez pracownika socjalnego oraz informacji pochodzących od instytucji takich jak organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej itp.

Komu przysługuje prawo do pomocy społecznej ?

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej dla nich sytuacji w szczególności z powodu:

·                     ubóstwa,

·                     sieroctwa,

·                     bezdomności,

·                     bezrobocia

·                     niepełnosprawności,

·                     długotrwałej lub ciężkiej choroby,

·                     przemocy w rodzinie,

·                     potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

·                     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

·                     bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

·                     trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

·                     trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

·                     alkoholizmu lub narkomanii,

·                     zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

·                     klęski żywiołowej lub ekologicznej,

 

Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych ?

1.                  Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł.

2.                  Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

3.                  Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

4.                  Pomoc w postaci gorącego posiłku lub zasiłku celowego z przeznaczeniem na przygotowanie gorącego posiłku może być przyznana osobom i rodzinom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić również wówczas, gdy ich dochód  nie przekracza 150 %  wysokości kryterium osoby samotnej lub rodziny.

 

Opracowała: pracownik socjalny Marzanna Kopyszka

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Poniedziałek / 21-05-2018Monika Sadowska
Poniedziałek / 21-05-2018Monika Sadowska
Poniedziałek / 21-05-2018Paulina Rychczyńska
Czwartek / 17-05-2018Monika Sadowska
Stronę odwiedziło osób: 12315049 od 01 sierpnia 2007