Baner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowyBaner nagłówkowy
PL EN DE
 
Wtorek 25 kwietnia 2017 r.      
Imieniny: Jarosława, Marka, Wiki
Burmistrz Gniewkowa
Adam Roszak składa serdeczne
życzenia dzisiejszym solenizantom
               
1 FACEBOOK.JPG
2 SPACER.JPG
3 SMS.JPG
Kwiecień 2017
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
24 25 26 27 28 29 30
grafika
grafika
grafika
Poniedziałek / 10-04-2017    94
Street Viev Gniewkowo.jpg
BIP BANER GNIEWKOWO.png
BANER GOSPODARKA ODPADAMI GNIEWKOWO.jpg
ebiuro22.JPG
ASTROBAZA GNIEWKOWO BANER.png
baner księstwo gniewkowskie.jpg
Aktualności - Gminne
grafika
Czym jest pomoc społeczna i komu przysługuje prawo korzystania z niej?
Wtorek / 14-02-2012Marek Bilicki1345Informator M-GOPS  cz. 1

 

 

 „Życie jest darem, od nielicznych dla wielu,

od tych, którzy wiedzą i mają

dla tych, którzy nie wiedzą i nie mają”

                             (Amadeo Modigliani)

 

Czym jest pomoc społeczna i komu przysługuje prawo korzystania z niej?

Pomoc społeczna

Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Celem jej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw z zakresu pomocy społecznej

Postępowanie z zakresu pomocy społecznej Ośrodek podejmuje na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego lub innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej.

Ponadto postępowanie wszczynane jest z urzędu - po uzyskaniu informacji o konieczności udzielenia pomocy przez pracownika socjalnego oraz informacji pochodzących od instytucji takich jak organizacje pozarządowe, zakłady opieki zdrowotnej itp.

Komu przysługuje prawo do pomocy społecznej ?

Prawo do pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, które znajdują się w trudnej dla nich sytuacji w szczególności z powodu:

·                     ubóstwa,

·                     sieroctwa,

·                     bezdomności,

·                     bezrobocia

·                     niepełnosprawności,

·                     długotrwałej lub ciężkiej choroby,

·                     przemocy w rodzinie,

·                     potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

·                     potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności 

·                     bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

·                     trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,

·                     trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

·                     alkoholizmu lub narkomanii,

·                     zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

·                     klęski żywiołowej lub ekologicznej,

 

Komu przysługuje prawo do świadczeń pieniężnych ?

1.                  Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 477 zł.

2.                  Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 351 zł.

3.                  Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

4.                  Pomoc w postaci gorącego posiłku lub zasiłku celowego z przeznaczeniem na przygotowanie gorącego posiłku może być przyznana osobom i rodzinom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić również wówczas, gdy ich dochód  nie przekracza 150 %  wysokości kryterium osoby samotnej lub rodziny.

 

Opracowała: pracownik socjalny Marzanna Kopyszka

PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ
Stronę odwiedziło osób: 9383853 od 01 sierpnia 2007